#225458
morsdreng

Hvis der er 100 tkr. tilbage når gælden i huset og salgsomkostningerne er betalt og hvis din ex. lån i Danske Bank er indfriet, er salgsprovenuet ifølge dine oplysninger til din frie disposition.