#225450
morsdreng

Der er INTET usædvanligt i din situation. Du har haft et banklån sammen med din ex. og hæfter derfor solidarisk sammen med hende for denne gæld, som kun er opdelt i 2 lån med indbyrdes krydskaution, af hensyn til korrekt indberetning af rentefradragene. Derudover overtager du huset i henhold til en bodelingsoverenskomst, selv om panthaverne, som også må omfatter Danske Bank, ikke vil bevilget dig gældsovertagelse.

Pengene fra dine forældre har du brugt til at indfri DIT lån og du hæfter derfor fortsat for din ex. lån iht. din krydskaution. Du burde have sikret dig, at du blev frigivet for den solidariske hæftelse da du indfriede DIT lån, hvilket du øjensynligt ikke har gjort.

At du kun har underskrevet krydskautionen for at børnene kunne have en base og moderen fortsat kunne bo i nærheden er banken fuldstændig uvedkommende og det samme er tilfældet med bodelingsoverenskomsten, som naturligvis ikke er forpligtende for banken.

Du har desværre spillet dine kort forkert og der er INTET at bebrejde Danske Bank. Hvis din ex. indfrier SIT lån eller evt. flytter dette til et andet pengeinstitut, bliver Danske Bank indfriet og situationen er dermed løst. Er denne løsning ikke muligt “hænger” du på kautionen, medmindre banken vil frigive din kaution/solidariske hæftelse.

Et plaster på såret kan være, at du får et såkaldt regreskrav mod din ex. hvis og i det omfang du betaler hendes andel af den oprindelige fælles gæld. Hvis hun ikke kan betale, har et sådant krav ingen værdi, men det forklarer i så fald også, hvorfor banken ikke vil frigive den solidariske hæftelse/din nuværende krydskaution.

.