#225404
Anonym

Det kaldes populært fradrag, men pensionsindbetalinger giver bortseelsesret. Dvs man ser helt bort fra den del af indkomsten, man sender videre til pension, når man opgør den skattepligtige indkomst. Hvis du vil kontrollere, så se om den skattepligtige indkomst på årsopgørelsen svarer til løn minus pensionsindbetalinger. Der skal ikke være fradrag herudover. Det fungerer normalt helt af sig selv.

Det er rigtigt, at der er et max på indbetalinger på rate. Overskrides det, bliver man beskattet både i indbetalingsåret og i udbetalingsåret…

Typisk fungerer en arbejdsmarkedspension sådan, at de første indbetalinger går til rate og alt over max for rate bliver sendt ind på livsvarig livrente, hvor der ikke er et max.

Du kan oprette en privat ordning, hvis du vil. Det giver samme bortseelsesret. Max på rate kan selvfølgelig kun bruges 1 gang, så hvis du opretter en privat rate, skal arbejdsmarkedspensionen have besked, så den kan sende mere af indbetalingerne til livrente. Det spiller ingen rolle skattemæssigt, om du indbetaler mere på arbejdsmarkedspension eller opretter en ny.

Aldersopsparing er en alternativ mulighed for ekstra pensionsopsparing. Her er alt efter skat. Man indsætter beskattede midler og beskattes så ikke ved udbetalingen. Det smarte i forhold til en almindelig (ikke-pensions)opsparing er, at afkast kun beskattes efter den lave pensionsafkastskat på 15,3%. En aldersopsparing kan udbetales som engangsbeløb eller i rater. Regeringen pønser på at nedlægge ordningen, så der kun kan indbetales 5000 pr år. I stedet vil man så oprette en “aldersopsparingslivrente”, dvs samme system bortset fra, at udbetalinger skal være livsvarige. Men lad os se.