#225372
morsdreng

Hvorfor tror du at bankerne har ophævet deres indbyrdes checkindløsningsaftale pr. 31.12.2016 med den konsekvens, at der ikke længere findes indenlandske checks i Danmark?

Mon ikke dette skyldes at behovet for checks ikke længere er tilstede på grund af de tidligere oplyste årsager? Så på dette punkt er Danmark uden tvivl anderledes eller speciel i forhold til så mange andre lande, hvor betaling af check stadig bruges i stort omfang. I visse lande er betaling med checks i supermarkeder mindst lige så udbredt som kortbetaling og kasserne i forretningerne kan ligefrem påtrykke checken det beløb som betalingen skal lyde på.

At man efter 30 års ansættelse i en eksportvirksomhed aldrig har set en udenlandsk check har sandsynligheden imod sig. Tidligere var dette en meget anvendt betalingsmåde, også ved betalinger over landegrænser, men er nu blevet afløst at mere moderne betalingsmetoder som f.eks. SWIFT, IBAN/BIC og SEPA,. godt hjulpet på vej af pengeinstitutternes betalingsformidlingsafdelingers indsats for optimering af kundernes betalingsstrømme. PS. Hils førerhunden.