Forside Fora Privatøkonomi Overtagelse af pantebrev Overtagelse af pantebrev

#225370
morsdreng

Der findes INGEN regler om at hverken skøde eller pantegæld skal tinglyses. Men det vil være direkte tåbeligt ikke at gøre det fordi:

Hvis du ikke får tinglyst skødet på den faste ejendom som du køber, vil sælger kunne sælge ejendommen til andre og den pågældende bliver retmæssig ejer at ejendommen når skødet til ham er tinglyst, hvis han er i god tro om det tidligere salg til dig. Har sælgeren af huset kreditorer kan han pantsætte huset eller hans kreditorer kan foretage udlæg i huset så lang tid der ikke er tinglyst skøde til dig eller anden køber. Derfor tør ingen undlade at tinglyse deres skøde – men et lovkrav er det ikke og det forudsætter betaling af stempel og tinglysnings afgift

Hvis panthaveren/långiver ikke får sit pantebrev tinglyst risikere han, at hans sikkerhed bliver fortrængt af andre panthavere, hvis pantebreve bliver tinglyst før hans. Er der tale om en retsforfølgende kreditior/udlæg er der ikke en gang noget krav om god tro/at den pågældende ikke kender til det utinglyste skøde eller pantebrev, Enhver fornuftig panthaver vil derfor forlange at hans pant tinglyses – men det er intet lovkrav og det forudsætter også betaling af stempel og tinglysningsafgift..

Om du har sparet ved at overtage sælgerpantebrevet kan diskuteres. Du sparer fordi der ikke skal betales nyt stempel 1,5% på et nyt pantebrev men kun tinglysnings vedrørende din overtagelse af sælgerpantebrevet. Men om det havde været bedre ikke at overtage sælgerpantebrevet afhænger af den alternative finansiering du – måske – kunne have fået andet steds, sælgerpantebrevet vilkår og indfrielseskursen for samme. Overførsel af stempel er ikke aktuel, da det kun gælder for realkredit eller realkreditlignende lån. Sælgers ejendomsmægler har uden tvivl beregnet, at det er en fordel for sælger at dennes sælgerpantebrev overtages af køber – dig. At tale om en besparelse forudsætter, at der er eller har været et alternativ til din overtagelse af sælgerpantebrevet, hvilket næppe er tilfældet.

Hvordan stempel og tinglysningsafgift beregnes kan du finde mange steder på nettet, bl.a. på Tinglysning.dk.

Tag og spørg den som berigtiger handelen for dig, sandsynligvis enten sælgers ejendomsmægler eller din advokat.