#225356
morsdreng

Det er naturligvis alene banken der afgør om en kunde kan skifte bankrådgiver, i modsat fald ville mange kunder ønske at skifte rådgiver, blot fordi denne ikke ville låne dem yderligere og det er trods alt ikke den enkelte rådgiver selv der udlåner pengene, men det pågældende pengeinstitut, hvis kreditpolitik og forretningsgang enhver bankrådgiver er forpligtet til at følge.

Trådstarters oplysning om, at man både har et lavt rådighedsbeløb og skylder mere væk end man har værdier for kan betyde, at banken anser familien som værende OIV kunder hvor der er usikkerhed om betalingsevnen og i værste fald kan være foretaget en hensættelse til imødegåelse af et evt. kommende tab. Afhængig af det enkelte pengeinstituts forretningsgang, vil ratingen OIV (kaldes i nogle PI for kritisk) kunne betyde, at den enkelte bankrådgiver ikke længere kan bevilge alene i engagementet.

Er dette tilfældet, hjælper det intet som helst at skifte hverken bankrådgiver eller filial, for det vil ikke blive lettere at låne eller få sine ønsker igennem andre steder. Hvis banken først har vurderet, at der kan være en risiko for tab bl.a. på grund af de negative formueforhold og lave rådighedsbeløb, har man også accepteret, at stramningen overfor kunden kan føre til, at denne skifter pengeinstitut – det kan måske endda være formålet i sig selv.

De mest nærliggende løsninger er, enten at skifte pengeinstitut, hvis dette i det hele taget er muligt, og håbe på en bedre behandling hos det nye PI, eller at få nedbragt gælden og forbedret rådighedsbeløbet i håber om, at dette vil føre til en bedre rating/klassificering af familien hos jeres nuværende pengeinstitut.