#225336
morsdreng

At der ikke længere findes checks i Danmark skyldes alene indenlandske forhold, bl.a. det offentliges udbetaling til private via NEM-konto, elektronisk betaling af virksomheders krav hos det offentlige samt kravet om elektroniks betaling af regninger > 10 tkr. såfremt betaleren ikke vil risikere en medhæftelse for modtagerens moms-betaling. At få en check fra USA er der derfor INTET mærkeligt i, checks lever stadig i bedste velgående i stort set alle andre lande end DK.

Spørgeren må påregne, at han ikke får lov til at disponere over checkbeløbet straks, men må afvente at den indløses af den betrukne bank i USA, dette for at undgå at det danske PI udbetaler checkbeløbet og først lang tid senere finder ud af, at checken er dækningsløs, stjålen eller lider af andre mangler af betydning for indløsningen. Han kan også påregne at skulle afgive forklaring om beløbet i henhold til hvidvaskningsloven.

De forskellige PI´s regler om valutakonti kan med lethed findes på nettet.