#225280
morsdreng

Du har næppe overtaget et pantebrev, som er karakteriseret ved, at der både er en debitor/skyldner og en kreditor og ved at debitor betaler både rente og afdrag til kreditor jfr. pantebrevets bestemmelser.

Det er mere sandsynligt, at du har overtaget et ejerpantebrev fra sælgeren af din andelsbolig, som denne har oprettet på et tidligere tidspunkt hvor denne havde brug for at låne med pant i boligen. Et sådant ejerpantebrev kan benyttes til fremtidig sikkerhedsstillelse, hvilket er baggrunden for at du har overtaget dette. Der er IKKE tale om nogen form for “automatisk” belåning, men alene om en mulighed for at stille sikkerhed for et evt. lån. Det er alene långiver/pengeinstituttet som bestemmer, om og hvor meget man vil låne dig mod pant i ejerpantebrevet og her spiller købsprisen for andelen, den forventede salgspris samt ejerpantebrevets prioritetsmæssige placering naturligvis ind.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt det drejer sig om et ejerpantebrev eller ikke, kan du få syn for sagn ved at tage en tingbogsoplysning i andelsboligbogen.

Andelsprisen findes ved at gange det antal andelskroner en andel har med andelskroneværdien. Hvor mange andelskroner din andel har fremgår af dit andelsbevis. Men en stigning i andelskronen fra 44 til 45, svarer til en stigning på 2,27%, så du burde let selv kunne udregne den nuværende værdi af din andel.