#225214
morsdreng

Når 2 eller flere ejer eller køber fast ejendom sammen, hæfter de alle solidarisk for den samlede gæld i huset. Det vil også være udgangspunktet, hvis du køber 1/3 af huset.

Du skal naturligvis have tinglyst dit skøde på 1/3 af huset, men dit skøde vil få retsanmærkning om den eksisterende gæld i ejendommen og vil derfor kun kunne tinglyses UDEN retsanmærkning, HVIS panthaverne accepterer, at de fremover kun skal have pant i den brøkdel af huset som du IKKE ejer.

Men hvorfor skulle kreditforeningen/panthaverne acceptere kun at have pant i 2/3 af huset? Pantet vil stort set være værdiløst, for hvem vil købe 2/3 af et hus, det være sig enten i fri handel eller på tvangsaktion. Og hvordan er din situation, hvis de 2/3 af huset sættes til salg, enten i fri handel eller på tvangsauktion eller hvis ejeren dør eller får økonomiske problemer. I øvrigt består der en mulighed for, at samejet mellem dig og ejeren af de 2/3 af huset kan ophæves ved dom og den samlede ejendom dermed kan begæres solgt på tvangsauktion.

At købe fast ejendom sammen med andre er problematisk. Hvordan skal man forholde sig angående betaling af de løbende udgifter?, hvis en af ejerne dør?, får økonomiske problemer? eller ønsker at sælge sin andel af ejendommen? Spørgsmålene er alt for komplicerede til at du kan rådgives på dette forum og det drejer sig ikke kun om indhentelse af RealDanmarks eventuelle tilladelse . Gå til en advokat og få en professionel rådgivning vedrørende din plan..