#225096
test

Godt så, netop min point. Morsdreng

Det fremgår klart at spørgeren ER informeret før flytningen om gebyret. Afgørelsen er interesant men fuldstændigt uden relevans eller betydning i dette spørgsmål