#225092
morsdreng

“Ankenævnet finder imidlertid ud fra de foreliggende oplysninger ikke, at banken på tilstrækkelig måde har informeret klageren om, at der ville blive beregnet gebyr for overførslerne, hvorfor klageren får medhold i sin påstand.

To medlemmer – Morten Bruun Petersen og Hans Daugaard – udtaler:
Vi finder endvidere, at gebyret overstiger det rimelige og stemmer derfor også af den grund for, at der gives klageren medhold.”

Det fremgår da tydeligt, at samtlige medlemmer af ankenævnet finder, at informationen om gebyret for flytningen af kontiene er utilstrækkelig og at 2 medlemmer ENDVIDERE finder at størrelsen på gebyret er urimeligt og derfor OGSÅ af den grund giver klageren medhold.

INGEN medlemmer siger noget om at gebyret er uberettiget. Ud fra spørgerens oplysninger kan ingen her afgøre, om et gebyr for at flytte børneopsparingen vil være berettiget i den konkrete situation, hvor vi hverken kender størrelsen på eller den information som spørgeren har fået om gebyret, det er netop derfor at jeg skriver “HVIS” banken i det hele taget kan kræve gebyr.