#225070
morsdreng

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/soeg-i-afgoerelser/vis-en-afgoerelse?VerdictId=ef3f41c5-23dc-46ba-9c0e-b7fcb36726e6

HVIS banken i det hele taget kan kræve gebyr for flytningen af en børneopsparing, vil man næppe gøre andet og mere end at sende en rykker. At begynde inkasso for et krav som ikke kan sendes i fogedretten pga manglende fundament/eksekutionsgrundlag tjener intet fornuftigt grundlag.

At banken kan registrere skyldner hos RKI på grund af et gebyr eller rykker er IKKE korrekt. Det kan man pga af bankers tavshedspligt først gøre, når sagen har været i fogedretten og dermed er kommet til offentligt kendskab og det kræver jfr. nedenstående et fundament/ekse-kutionsgrundlag..

At indbringe skyldneren for fogedretten forudsætter et såkaldt fundament eller eksekutionsgrundlag, f.eks. en dom, et betalingspåkrav eller et gældsbrev indeholdende en såkaldt § 478 påtegning. En faktura ,en regning, et overtræk eller en kassekredit er IKKE et fundament eller et eksekutionsgrundlag og kreditor skal derfor først indhente en dom eller et betalingspåkrav, hvor det sidste blot er en forenklet udgave af en traditionel retssag med efterfølgende dom..