#225012
morsdreng

Der er intet der forhindrer, at en bank kan få pant i en bil – også for gæld som intet har med bilen at gøre. Man kan jo også give långivere pant i sit hus til sikkerhed for lån som intet har med huset at gøre eller for den sags skyld, pantsætte sit bornholmerur, for gæld som ikke på nogen måde vedrører uret.

At pantet i bilen både fremstår som ejerpantebrev og som underpant, skyldes overgangen til digital tinglysning, dvs. ejerpantebrevet findes ikke længere fysisk, i stedet er bankens pant i bilen noteret som et underpant. Så der er tale om et og det samme pant. Du kan printe oplysningen fra bil-/personbogen ud og spørge din egen bank, som med sikkerhed vil fortælle dig det samme.

At dine forældre skylder flere penge væk end pantet i bilen er værd er ikke usædvanlig og de vil fortsat skylde de resterende penge. Mon ikke de også fortsat vil have gæld vedrørende de 2 huse når disse er blevet solgt?, enten i almindelig handel eller på tvangsauktion, og det er i princippet akkurat det samme.

Der er dine forældre der har udstedt pant i bilen, mens banken er panthaver – mu underpanthaver i bilen. At pantet tjener til sikkerhed for ethvert mellemværende betyder alene, at pantet/underpantet tjener til sikkerhed for alt hvad dine forældre skylder banken – også selv om det intet har med bilen at gøre. Og det er helt normalt.

Det er tydeligt, at dine forældre har brug for sagkyndig rådgivning. Det bedste råd jeg kan give er, at de snarest skal søge advokatbistand i et forsøg på at få begrænset deres tab.