#224894
morsdreng

THSV – det er da fuldstændigt ligegyldigt, at du ikke kan få trådstarters oplysninger om gældens størrelse til at passe, når dennes spørgsmål drejer sig om rentens størrelse.

Da det tydeligvis vil være umuligt for en næsten 60 årig person at betale 7.500 kr. månedligt de næste 23 år er der kun en mulig løsning for trådstarter, nemlig at denne som allerede oplyst søger kvalificeret sagkyndig bistand med henblik på offentlig gældssanering eller en akkordmæssig løsning på gælden.

Og lad nu være med at kaste dig ud i ørkesløse beregninger og ligegyldige polemikker med andre debattører om diverse beregninger og forudsætninger herfor, for det er slet IKKE det sagen drejer sig om eller hvad trådstarter har behov for.