#224880
morsdreng

Der er kun én der bestemmer størrelsen på renten og der er banken/långiver. Glemt alt om ågerrente, for det furudsætter et moment af udnyttelse som aldrig er tilstede når vi taler om pengeinstitutter.

Er der ikke aftalt noget om renten, f.eks. hvis du har købt på regning, kan kreditor kræve den såkaldte procesrente som p.t. er på 8,05%. Misligholder man et lån i et pengeinstitut, vil de fleste institutter forhøje renten til deres inkassorente, rente for misligholdte fordringer eller fordringsrenten, alt efter hvad man kalder det i det aktuelle pengeinstitut, hvilket kan betyde en rente på 20-25%. Set på den baggrund er en rente på 5% ikke urimelig.

Ved at bede om at komme i bankens gældsafdeling for at kunne få lempeligere vilkår, kan du i værste fald have “skudt dig selv i foden” da du kan risikere, at banken betragter dit lån som misligholdt og derfor vil beregne sig deres inkassorente eller hvad de nu kalder det i din bank.

Når lånet er optaget sammen med din ex. hæfter i begge solidarisk, dvs. banken kan kræve pengene hos jer begge (men naturligvis kun indtil hele gælden er betalt) Hvis du er den eneste af jer der betaler, får du et såkaldt regreskrav mod din ex., da du i sidste ende kan forlange at hun betaler ½-delen af gælden. Men det nytter naturligvis ikke, hvis hun hverken kan eller vil betale.

Ifølge dine oplysninger er du er tæt på 60 år gammel og har en samlet gæld på 500 tkr. Mit råd er, at du kontakter den lokale advokatvagt, en frivillig og gratis gældsrådgivning eller en lokal advokat for at høre om dine muligheder for at få en offentlig gældssanering eller evt. en frivillig akkord, hvor du betaler så meget af gældsen som du har mulighed for.