#224672
morsdreng

Som et led i diskussionen om hvorvidt man har brug for en budgetkonto eller ikke kan oplyses, at Lov om betalingskonti trådte i kraft den 1.7.2016 og supplerer reglerne om en basal indlåns- eller NEM-konto.

Loven indeholder bl.a. regler om hvem der har ret til en sådan konto, hvad en basal betalingskonto indeholder og under hvilke omstændigheder et PI kan nægte at oprette en konto,

Loven forudsætter derfor, at behovet for en betalingskonto består i et sådant omfang, at enhver med lovligt ophold har ret til en sådan konto og at PI har pligt til at oprette denne inden 10 dage efter anmodningen herom, medmindre man har en gyldig grund til at afslå oprettelsen.

Det er naturligvis legitimt, at en debattører ikke selv ønsker at oprette en budget- eller betalingskonto, men for dem der ønsker det, er det nu et lovkrav at kunne få oprettet en konto, og så tjener det ikke noget formål at argumentere for at en sådan konto er unødvendig – loven siger noget andet.