#224532
thsv

Har man anden gæld kan det betale sig at indfri denne, jeg har f.eks. droppet de 3 pensionsordninger, der gav mulighed for førtidig udbetaling:
Selvpension, hvor jeg lige nåede med som helt ung.
SP-ordningen, her var der vist ikke noget valg.
Efterløn, klart en fordel for personer med stor pensionsformue at få denne udbetalt, da man fik muligheden, når der kun var udsigt til 3 år med efterløn og en pæn modregning. Kun fordelagtigt at beholde, hvis man tror på et flexjob i de sidste arbejdsår.

Min egen plan går på at arbejde fuldtid til 4-5 år før folkepension og så starte ratepension derfra og arbejde deltid i min hobby med undervisning og rejseaktiviteter. Ved den gamle ordning for ratepension kan denne stadigvæk startes når jeg fylder 60 år.