#224490
Evo

Jeg har på en bankkonto indsat kr 750.000. Min hustru har i samme bank et indestående på ca. Kr 200.000.
Gælder indlånsgarantien for begge konti, således at alle kr 950.000 er dækket ?