#224400
morsdreng

Det vigtigste er, at du har tag over hovedet, tøj og noget at spise. Hvis du efter at have betalt husleje og afsat et rimeligt beløb til kost, tøj og andre nødvendige udgifter ikke kan betale LEASY, er du nød til at stoppe med at betale dem. Det er trods alt vigtigere at du har til husleje og et rimeligt beløb dine øvrige nødvendige udgifter end at du betaler til LEASY.

Det bedste vil selvfølgeligt være, at du kan få en aftale med LEASY om betaling af et månedligt beløb der giver dig plads til dine øvrige rimelige udgifter. LEASYs rente er 20% eller højere, så den månedlig betaling på 720 kr. som du foreslår, vil IKKE engang kunne dække den løbende rente på gælden. Det er sandsynligvis derfor at LEASY afviser dit forslag. Kan du kun afse 720 kr. om måneden til LEASY, kan du over 5 år kun afvikle og forrente mindre end ½-delen af den nuværende gæld.

Det er kun én der afgør om du kan låne penge, ydelsens størrelse og/eller om denne kan nedsættes samt om man vil medvirke til en akkordløsning, det er långiver LEASY og ingen andre.

Mit råd vil sandsynligvis få andre debattører til at reagere negativt. Der er IKKE tale om at du skal leve højt på dine kreditorers bekostning, men hvis du efter betaling af husleje og afsætning af et rimeligt beløb til kost og andre nødvendige udgifter ikke har det månedlige beløb som LEASY kræver, har du efter min mening intet valg. Sættes sagen på spidsen, kan din betaling til LEASY i yderste konsekvens få den betydning,, at du står uden bolig og uden mad på bordet.

Har du ikke mod på at stoppe med at betale LEASY kan du følge ovennævnte råd og kontakte en gratis privat gældsrådgivning, som evt. kan forhandle en såkaldt akkordløsning på plads, hvor du betaler så stor en del af gælden til LEASY som du har mulighed for (f.eks. 50% jfr. ovennævnte), hvorefter den resterende del af gælden slettes.

Advokatvagten giver kun mundtlige råd og vurderinger og kan derfor IKKE kontakte LEASY på dine vegne. Hold dig langt væk fra de private gældsrådgivninger som kun yder hjælp mod betaling og ret kun henvendelse til de gratis almennyttige gældsrådgivninger, som der findes en del af rundt omkring i landet.