#224380
morsdreng

Det giver ingen idé at du konkluderer, at det ender med tvangsauktion over begge huse, samtidig med at du henviser dine forældre til at kontakte en advokat.

Vent med konklusionen til du kender advokatens syn på sagen og ved om denne kan se mulige løsninger, når han har haft adgang til samtlige oplysninger om begge ejendomme, herunder størrelsen på den aktuelle gæld, ejendommenes forventelige salgspriser samt dine forældres indkomst- og formueforhold.