#224364
morsdreng

Et realkreditinstitut/kreditforening kan naturligvis ikke sætte en ejendom på tvangsauktion medmindre de har terminer eller lån som ikke er betalt. At et banklån kan kræves indfriet selv om alle ydelser er betalt er mere teori end praktisk og vil i øvrigt kun kunne ske med mindste 3 måneders varsel og med en gyldig begrundelse, medmindre der er tale om misligholdelse.

For at skære det ud i pap, der er IKKE vandtætte skodder mellem skyldneres forskellige aktiver. Bliver hus nr. 2 ikke solgt for en pris der dækker samtlige kreditorer eller bliver lånene i huset misligholdt, kan såvel bank som realkreditinstitut i hus nr. 2 foretaget udlæg i såvel dette hus SAMT i skyldners øvrige aktiver, herunder hus nr. 1 for de forfaldne beløb..

Så vidt jeg kan forstå, er der gæld i hus nr. 1 på 1,8 mill. som skal afdrages fra om 2 år. Huset har uden resultat været forsøgt solgt i næsten 10 år. Hus nr. 2 er købt for en pris der er ca. 500 tkr. større end den aktuelle vurderede salgspris og er belånt med et mindre kreditforeningslån og et større banklån. Der skal om kort tid betales en ydelse på 40 tkr.. som jeg kan forstå, at dine forældre ikke kan betale.

Lader du – eller dine forældre stå til – vil den manglende betaling af terminerne på hus nr. 2 før eller senere også føre til udlæg i og tvangsauktion over hus nr.1. At tro at dette ikke vil ske, fordi der ikke er nogen væsentlig friværdi i denne ejendom er useriøst. Man kan næppe forstille sig, at en bank eller et realkreditinstitut, som har penge til gode hos en skyldner som samtidig også ejer fast ejendom, vil “sidde på hænderne” i årevis uden at foretage sig noget i forhold til hus nr. 1.

I stedet for at kaste dig ud i en juridisk teori, som du ikke helt forstår, bør du som allerede oplyst, tilråde dine forældre at søge professionel juridisk rådgivning – især for få undersøgt hvilke muligheder de har får at undgå den store økonomiske “nedsmeltning”.