#224134
thsv

Forstår ikke helt dine tal?

Forventet salgspris 2,8-3,0 mill.
Købspris 1,9 mill. for 8 år siden
Forventet provenu på 0,8-1,0 mill.
Sig mig , har I ikke afdraget på de 1,9 mill. undervejs?
Og betalt en udbetaling ved købet?
Eller I har måske lånt flere penge undervejs?

Givet en vurdering på mindst 2,5 mill. vil jeres belåning let kunne rummes indenfor 80%, ja, ved 3 mill. måske endda under 60%, så en omlægning til Jyske F1 kunne let komme på tale indtil I er sikre på hvad I vil…
Ulempen kan dog let være at jeres lån skulle have været opsagt inden udgangen af oktober, men jeg ville stadigvæk undersøge en omlægning.
Omlægningen koster ikke gebyr til Jyske Bank frem til nytår.