#224118
morsdreng

Naturligvis har ejendomsmægleren et ansvar i forhold til sælger, han er jo antaget af denne til at hjælpe med salget af ejendommen.

MEN om ejendomsmægleren har et ansvar for at berigtigelsen af salget trækker ud afhænger da af, om det er ejendomsmægleren der skal berigtige handlen for sælger/udfærdige skøde m.m. eller om køberne har antaget egen advokat til at berigtige handlen samt af hvad der faktisk er årsagen til, at salgsprovenuet, næsten 3 måneder efter overtagelsesdagen, endnu ikke er blevet frigivet til sælger.

Men i øvrigt har spørgeren endnu ikke svaret på de stillede spørgsmål: Hvem skal stå for berigtigelsen af handlen? Hvad er betingelserne for købesummens frigivelse? Begge ting fremgår af købsaftalen.

Hvis man skal tjekke tinglysningen bør man interessere sig for følgende forhold., Er skødet til køberne tinglyst? Hvilke retsanmærkninger har det tinglyste skøde? Er den gæld, som køber ikke skal overtage og som derfor skal indfries af sælger, blevet aflyst?