#224102
morsdreng

Traditionelt har det altid været køber/dennes advokat der berigtigede handelen, udfærdigede skødet og stod for tinglysningen af dette. Af forskellige grunde er det nu ofte ændret, så der i købsaftalen står, at sælger/dennes ejendomsmægler berigtiger handelen og udfærdiger skøde m.m. Dette skyldes, at mægleren ikke kan udfærdige skøde og berigtige handelen for køber, uden at komme i karambolage med forbuddet mod dobbeltrepræsentation, for mægleren er jo sælgers mand. En “smart” måde at få flyttet skødeskrivningen og indtægten herved fra advokater og til sælgers ejendomsmægler

Start med at finde ud af, hvem der ifølge købsaftalen skal berigtige handelen, udfærdige skøde m.m. og hvornår der er overtagelsesdag?

Et skøde underskrives ikke længere fysisk, men godkendes at sælger og køber ved hjælp af deres NEM-id. Alternativt kan man ved hjælp af sin NEM-id give andre, f.eks. en advokat fuldmagt til på ens vegne at godkende/tinglyse skødet . Du må eller bør selv vide, om du har godkendt skødet eller givet din advokat fulmagt til at gøre det på dine vegne.

Overtagelsesdagen er næppe den 4.8.2016, idet man sædvanligvis aftaler den 1ste i måneden som værende overtagelsesdag. Når banklånet er oplyst indfriet først i oktober, kan dette tyde på, at overtagelsesdagen er den 1.10.2016. Er overtagelsesdagen den 1.10. eller 1.9. burde frigivelsen af provenuet være på trapperne. Men du vil aldrig kunne forvente, at du har salgsprovenuet til din frie disposition på selve overtagelsesdagen, regn med, at der typisk kan gå 1 måneds tid inden dette sker.

Kontakt herefter den der skal udfærdige skøde og berigtige handelen og få en forklaring som du kan forstå.