#223998
thsv

Pal-skatten er jo langt lavere end skat på renteindtægter og lignende.
Og pensionsopsparingen er jo ubeskattede midler, så der er jo flere penge at forrente.

Eksempel med 100.000 kr brutto og samlet renteindtægt på 50% undervejs

1) Pension 150.000 kr minus PAL-skat på ca. 7.500 142.500, der svares 40% af = netto 85.500 kr
2) Frie midler 60.000 kr efter 40% skat, rente på 30.000 kr, der beskattes ca. 33%, altså 80.000 kr netto.

de 2.500 kr er den direkte forskel i skat, mens de 3.000 kr er de 40% skat af 7.500, vupti 5.500 kr mere…

Og er man topskattet ved indbetalingen er de 100.000 kr kun 45.000 kr efter skat, 22.500 kr i renter og netto kun 60.000 kr i alt.

PS: ved høje opsparinger kan beskatningen i frie midler let overstige de 33%.