#223984
test

THVS hvad er det for et skyldsspørgsmål du mener at ankenævnet tager stillinger til?

Fakta er at ansvaret i forhold til erstatning deles ligeligt med klager og indklagede. At det også deler ansvaret 50/50 er ikke sikkert da man ofte når ansvar fordeles også ser på andre forhold. Det oprindelige krav var 800.000 kr det blev så reduceret til 500.000 kr. Tænker faktisk det er rigtig interesant at banken kun kommer til at betale ca 31,25% af det pårindelig krav og derfor kunne det være information at læse selve afgørelsen og måske også få morsdrengs holding til at Ankenævnets afgørelse om der er taget stilling til et skyldsspørgsmål, og i givet fald om hovedparten af skylden gives til banken som du påstår THSV.

THSV hvordan kommer du frem til at DB viste at han ikke modtag brevet? Som jeg læser det der står på TV2, som jo også kun er en sølle erstatning for at læse den rigtige sagsfremstilling, sendt banken brevet til den adresse de havde fordi de havde et behov for at komme i kontakt med ham. Som jeg tror alle ved er der rigtigt mange tinge som banker ikke sender på email.

jeg bemærker også at Akassen var uden af stand til at komme i kontakt med ham og under mig over at der ikke blev brugt Eboks.