#223968
økonomiamatøren

Alt andet lige vil det , efter det du viser,være en fordel at få dem udbetalt løbende.
Industriens Pension vil også, med stor sandsynlighed, være bedre end mig til at investere.
Den livslange pension vil også være der hele min levetid, men kan ikke arves.
Samtidigt vil en større formue, i mit tilfælde, tælle som indkomst med 20% årligt ved en eventuel senere boligydelse ( Det giver ca. 30.000 kr. ekstra. 20 % af omkring 150.000)
Derimod fratrækker det i min folkepension ved en løbende udbetaling
Jeg har endnu en lille ratepension i min bank (80.000) så den vil på et tidspunkt skulle lægges oveni.
Jeg har ikke i øjeblikket, og så langt jeg kan se frem, hverken brug for en lille løbende udbetaling eller en udbetalt sum.
Ingen beklagelse over det, men jeg ønsker kun at gøre det på den bedste måde set med dagens regler.
Afslutningsvis vil jeg rose dig for en god gennemgang.