#223950
peter holm larsen

Kære Morsdreng og Thsv,

Jeg det beviser netop at I ikke forstår lov om offentlige betalinger. Der står netop ikke at borgerne har pligt til at have en nem-konto, hvor finder I i givet fald sanktionsbestemmelserne i loven.

Det der står i § 1 er som Morsdreng skriver “Personer over 18 år ….. skal anvise en konto i et pengeinstitut (en »Nemkonto«), hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af pengebeløb”.

Der står netop ikke man skal have en konto – men, at man skal anvise en konto, hvor det offentlige med frigørende virkning kan overføre betalinger til. Det er elementet at det offentlige kan betale til en konto med frigørende virkning der er det centrale. Altså at man hvis man ikke har en konto ikke kan forvente at modtage ydelser fra det offentlige.

Det fremgår også indirekte af dette link
https://www.nemkonto.dk/Borger/Spoergsmaal-og-svar/Hvad-goer-jeg-hvis-jeg-ikke-har-en-bankkonto
som omhandler de tilfælde hvor borgere ikke kan få en nem-konto, at de kan kontakte de offentlige myndigheder, og at betalingspligten ikke bortfalder fra det offentlige fordi man ikke har en nem-konto.

Så måske skulle I 2 herre tilmelde sig et lille læsekursus – eller et juridisk grundkursus før i udtaler sig om andres viden på et område I intet ved. Uden af afsløre alt for meget, at er jeg ganske vidende om lov om offentlige betalinger. Men dur ikke at man citerer love – hvis man ikke har forstand på hvordan man skal læse lovgivning.

Et godt hint i jeres juridiske studie og hvis der er forpligtelser i en lov, er der også sanktioner som alt overvejende hovedregel. Der er meget få love uden sanktioner – og de der er uden sanktioner skyldes dette primært at den forpligtede i følge loven er stat, region eller kommune e. lign. hvor staffesanktionen ofte er udeladt. Et andet eksempel er lovgivningen om opsætning af valgplakater, hvor der en lang række forpligtelser, men ingen sanktioner. Lovene har der mest karakter af ønske om hensigtserklæringer. Men lad nu det ligge.

Men konklusionen: Der er IKKE pligt til, at have en nemkonto i Danmark” så kort kan det skrives.