#223942
morsdreng

Fra lov om offentlige betalinger

§ 1. Personer over 18 år, som i henhold til lov om Det Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som ikke er registreret som udrejst af Danmark, skal anvise en konto i et pengeinstitut (en »Nemkonto«), hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af pengebeløb. Det samme gælder personer under 18 år, der i henhold til lov om Det Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som modtager betalinger fra offentlige myndigheder.

Fra Nem-konto bekendtgørelsen

§ 22. Borgere, jf. § 4, stk. 1, over 18 år skal anvise en Nemkonto til Nemkontoregistret. Det samme gælder også borgere under 18 år, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder.
Stk. 2. For borgere over 18 år, som er under værgemål, påhviler det værgen at anvise en Nemkonto for vedkommende til Nemkontoregistret.
Stk. 3. Borgere, som er tildelt et CPR-nummer, men som er registreret som udrejst af Danmark, kan anvise en Nemkonto. Anvendelsen af sådanne Nemkonti skal være aftalt med den udbetalende offentlige myndighed, jf. § 34, stk. 1.
Stk. 4. En borger, jf. stk. 1-3, kan kun anvise én Nemkonto.

At en debattør trods ovennævnte vedbliver at påstå, at det hverken er et krav eller en forpligtelse, at en person har en nemkonto er både overraskende og meget afslørende fsv. angår den pågældendes troværdighed og viden på området.