#223918
morsdreng

PI-ankenævnet er IKKE en domstol, og alene af denne grund kan dets afgørelser IKKE ankes, men kan af parterne INDBRINGES for domstolene hvis dette måtte ønskes.

Da der IKKE kan ske bevisførelse for PI-ankenævnet, hvor sagerne som hovedregel afgøres på grundlag af skriftligt materiale, er der en stor risiko for, at en sag, hvor et væsentligt forhold bestrides af en af parterne, vil blive afvist an ankenævnet, idet en afklaring af forholdet vil forudsætte en bevisførelse, som IKKE kan ske for ankenævnet.

Der er kun et seriøst råd at give spørgeren og det er at forelægge spørgsmålet for bankrådgiveren og dernæst indbringe sagen for bankens klagesansvarlige, hvis man ikke er tilfreds med bankrådgiverens svar. Næste skridt vil være PI-ankenævnet og det sidste domstolene. En eventuel retshjælpsforsikring vil først komme på banen, når og hvis spørgeren anlægger en retssag mod banken.

At begynde at vurdere udfaldet hvis sagen indbringes for PI-ankenævnet, er i mine øjne useriøst