#223826
morsdreng

En vurdering af en fast ejendom er altid en subjektiv afgørelse og behøver derfor IKKE være sammenfaldende med den faktisk opnåelige salgspris,, jfr. hvad jeg allerede har skrevet.

Nu drejer det sig i dit tilfælde om en andelsbolig, hvor der er lovregler for den maksimale pris der må betales for andelen, det du kalder andelskronen. Men det betyder absolut ikke, at dette også er den pris som en fornuftig køber vil betale for din andel. Der findes mange årssager til at en andelsbolig ikke kan sælges til den maksimale pris iflg. loven. Ud over de grunde der er angivet i mit link, kan der være tale om fradrag for manglende vedligeholdelse af lejligheden eller hele ejendommen, som vil betyde en fremtidig udgifter og en stigning af den månedlige boligafgift. I øvrigt kan prisen for DIN andelslejlighed af forskellige årsager være lavere end den andelskrone som du har oplyst.

Så der behøver ikke at være noget forkert i, at din andelslejlighed er blevet vurderet 150.000 kr. lavere end den makismalpris som du oplyser. I sidste ende skal en vurdering til brug for långivning afspejle lejlighedens realistiske handelspris og ikke det som ejendomsmæglerne kalder den “skarpeste pris”, som måske slet ikke kan opnås eller kun hos en uforsigtig køber uden nærmere kendskab til det lokale prisniveau.