#223818
morsdreng

Naturligvis er det kun långiver der gyldigt kan fastsætte hvad en ejendom er værd, om end Realkreditloven giver nogle retningslinjer for på hvilket grundlag dette skal ske.

I øvrigt er vurderingen af en fast ejendom altid baseret på et skøn og dermed en subjektiv afgørelse, som ikke behøver at være forkert selv om du mener at markedsprisen er højere end vurderingen.

Du kan prøve at se på de gennemsnitlige prisnedslag der bliver givet i forbindelse med ejendomssalg i de enkelte kommuner, selv om ejendomsmæglerens oprindelige salgsvurdering burde være udtryk for husets aktuelle salgsværdi i handel og vandel, ender huset ofte med at blive solgt for en langt mindre pris end hvad mægleren oprindeligt mente at huset måtte koste. Et nedslag i prisen på 100.000 kr. eller mere er ikke usædvanligt. Du kan evt. også prøve at se “hammerslag”, hvor der også oplyser hvilke nedslag der har været givet i prisen på de enkelte huse.

Nu er din ejendom iflg. det oplyste en andelslejlighed og der kan være mange grunde til at lejligheden fastsættes til en lavere værdi end den andelskrone som du har oplyst. Du kan læse mere på http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/koeb-og-salg-af-andelsbolig/andelsboligens-pris/