#223702
morsdreng

Det er et almindelig retsprincip, at kautionisten, når han indfrier det kautionssikrede lån, også indtræder/overtager de sikkerheder som han med føje kunne påregne var pantsat til sikkerhed for lånet. Dog giver kautionisten i mange PI kautionsdokumenter afkald på denne ret, men det ændrer intet ved at muligheden består, blot bør det gøres til en forudsætning for kautionen.

Endvidere vil et PI ikke kunne ændre vilkårene for det kautionssikrede lån til skade for kautionisten.

Så kautionisten er ikke uden rettigheder