#223622
morsdreng

Ubetalt rente forældes 3 år efter tilskrivningen, mens hovedstolen først forældes efter 10 år regnet fra den enkelte ydelses forfald eller tidspunktet for restgældens opsigelse. Dette giver svaret, indbetalinger fra skyldner anvendes først til dækning af tilskrevne renter, dernæst til nedskrivning af hovedstolen.

Dette burde også fremgå af selve lånedokumentet eller bankens alm. bestemmelser for lån og kreditter.

I øvrigt er det sådan, at hvis debitor ikke har bestemt på hvilke af flere gældsforhold hans indbetaling skal afskrives, kan kreditor afgøre dette, dog skal han i sit valg handle loyalt overfor skyldner. Det siger sig selv, at debitor naturligvis ikke gyldigt kan bestemme, at alle hans indbetalinger skal gå af på hovedstolen. Konsekvensen heraf ville i øvrigt være, at kreditor skal tage skridt til at få afbrudt forældelsen af renten inden der er gået 3 år regnet fra tilskrivningen, hvilket ikke vil være i skyldners interesse-.