#223494
morsdreng

Selv om dit realkreditlån er afdragsfrit i en vis årrække har det en fastsat løbetid på sandsynligvis 20 eller 30 år som også fremgår af det tinglyste pantebrev.

En panthaver – her Kommunen – har normalt oprykkende prioritets panteret, dvs. man rykker op i prioritetsrækken efterhånden som de/det foranstående lån bliver nedbragt. Da Kommunen ydede lånet til indefrysning af ejendomsskatterne fik man pant næst efter realkreditlånet med en løbetid på f.eks. 30 år, hvoraf nogle af årene var afdragsfrie og man ved derfor, at det foranstående lån vil være fuldt indfriet efter 30 år, og at gælden efter f.eks. 20 år vil udgøre xx% af hovedstolen. DERFOR kan et foranstående lån hverken forhøjes, ydelsen på dette kan ikke nedsættes eller vilkårene i øvrigt forringes til skade for de efterstående panthavere uden tilladelse fra disse.

At en eventuel auktionskøber skal betale skyldig ejendomsskat udover budsummen er korrekt, men det gælder kun for de ejendomsskatter som er forfaldne og ubetalte på auktionstidspunktet, men IKKE de ejendomsskatter som Kommunen har ladet indefryse og ydet lån til med pant i ejendommen .

Så der er ingen hokus pokus i din situation. Vil du ændre vilkårene i et tinglyst pantebrev skal de efterstående panthavere altid acceptere dette, medmindre det allerede af det efterstående pantebrev fremgår, at dette skal respekterer ændringen.

Så der er ingen vej udenom, du må tale med den efterstående panthaver – Kommunen.