#223472
morsdreng

Uanset om du udlejer en villa, en ejerlejlighed eller en andelsbolig gælder lejelovens bestemmelser. Det du har planer om er IKKE fremleje,, men regelret udlejning. Kun en lejer kan på visse betingelser fremleje hele eller dele af sin lejede lejlighed.

At din påtænkte udlejning er omfattet af lejelovens bestemmelser betyder, at den leje som du lovligt kan afkræve din lejer måske slet ikke dækker dine faktiske udgifter vedrørende det udlejede og at din lejer som udgangspunkt er uopsigelig. Det er ikke en gang sikkert at du må udleje en andelsbolig, da en sådan typisk skal være beboet af andelshaveren, men det kan du se mere om i foreningens vedtægter.

Lejelovens regler er komplicerede, så ovennævnte er kun toppen af isbjerget.

Glemt det