#223448
morsdreng

Hvis du dør inden din datter har betalt hele lånet tilbage, vil det beløb som hun til den tid stadig skylder dig være et aktiv i dit dødsbo som skal fratrækkes i det beløb som din datter vil arve efter dig. Er arven efter dig mindre end det beløb som hun til den tid skylder på lånet, skal hun naturligvis indbetale differencen til dit dødsbo, så det kan komme dine øvrige arvinger til gode,

De 200.000 kr. som du nævner i dit eksempel er et aktiv i dit dødsbo ligesom friværdien i dit hus, bil eller indeståendet på dine konti og depoter og derfor skal der som udgangspunkt også betales arveafgift af beløbet (hedder nu boafgift) Da du har jo netop lånt din datter pengene og ikke givet hende dem som gave.

Hvad angår forældelse af de udlånte penge er forældelsesfristen for krav iht. gældsbreve 10 år, regnet fra det tidspunkt hvor gælden kunne kræves betalt. Betaler man ikke den månedlige ydelse eller afdrag på et lån, vil denne blive forældet 10 år senere. Misligholdes et lån, vil det blive opsagt og i så fald vil hovedparten af lånet forældes 10 år efter opsigelsen De ubetalte ydelse/afdrag som der måtte være på tidspunktet for opsigelsen, vil hver for sig blive forældet 10 år efter deres respektive forfaldsdatoer.

Indeholder den aktuelle låneaftale bestemmelser om afdrag som er blevet overholdt, er gælden næppe forældet. Hvis det af lånedokumentet derimod fremgår, at hele lånet forfalder til indfrielse eller skal afdrages med et bestemt beløb på en nærmere angivet dato, vil hele gælden eller afdraget være forældet 10 år senere. Løbende betaling af afdrag eller ydelser på gælden, kan være en erkendelse af gælden og den størrelse.

Uden at kende gældsbrevet/lånedokumentet bestemmelser om afvikling af gælden og indholdet af påtegningerne om din datters løbende betaling af afdrag, kan vi ikke komme spørgsmålet om evt. forældelse nærmere.

Tag lånedokumentet/gældsbrevet med til en advokat og lad ham afgøre om dit krav er forældet og forklare dig hvordan en evt. restgæld på dit udlån til din datter vil blive behandlet når du dør.