Forside Fora Privatøkonomi Medarbejder i banken laver en fejl med indfrielse af lån til HMN- har de en tabskonto? Medarbejder i banken laver en fejl med indfrielse af lån til HMN- har de en tabskonto?

#223400
morsdreng

Forudsætningen for at banken er erstatningsansvarlig overfor dig er, at der er lavet en fejl og at du har lidt et tab der kan opgøres. Den første betingelse er sandsynligvis opfyldt, men det er den anden IKKE. Dine forventninger er blevet skuffet, men du har juridisk set IKKE lidt et tab, for selv når HMN er indfriet, står du tilbage med det rigtige beløb, som så vidt jeg kan forstå også fremgik af mæglerens provenuberegning.

Normalt er det sådan, at den der berigtiger handelen, dvs. udfærdiger og tinglyser skødet, også indfrier den tinglyste gæld i ejendommen, hvilket er forudsætningen for at køber kan få anmærkningsfri skøde og salgsprovenuet dermed kan blive frigivet til sælger/dig. Tidligere var det typisk købers advokat der berigtigede handelen, men i dag er det ofte mægleren der gør det på sælgers vegne. At der er lavet en indfrielsesaftale med Danske Bank falder derfor udenfor den sædvanlige arbejdsdeling ved berigtigelse af en ejendomshandel.

Men følg det råd du har fået ovenfor. Kontakt bankens klageansvarlige, hvis kontaktinformationer du kan finde på bankens hjemmeside. Hvis du ikke er tillfreds med hans afgørelse kan du klage til Pengeinstitutankenævnet.