#223398
test

Jo natuligvis har banken et ansvar for de fejl deres medarbejder laver hvis det påføre dig et tab. Jeg kan så bare ikke som banken se at du er blevet påført noget tab.
Hvis du ikke er ening klager du først til bankens klage ansvarlig og siden til ankenævnete.