#223374
thsv

Rasser skriver:
“Det vil være dyrere at komme ud af F5 lånet hvis renten falder. Hvis renten stiger vil det være billigere da de bagvedliggende obligationer vil falde i kurs.”

Du har altså ikke fattet at F5-lånet er til højere rente end F3- og F1-lån, selv ved uændret rente.
Det er konstruktionen med 5 års fast rente det er galt med.
Givet uændret rente kan det let koste 2% i overkurs at komme udaf af F5-lån om 2 år, beregningen har jeg foretaget i flere tråde.
Dette da F5-renten er positiv ved optagelse og renten for 3 år er pænt negativ, hvortil kommer de 2 gange kursskæring på typisk 0,2 point.

Præcis samme fejl som PHL heller ikke fattede i den anden tråd med refinansiering inkl. kursskæring til højere rente og efterfølgende indfrielse med ny kursskæring i et scenario hvor renten er faldet en del, da det ikke mere er auktionskurser, men et marked med begrænsede antal handler.

Renten skal stige ret voldsomt for at kursgevinsten ved et 3-årigt lån (F5 om 2 år) er værd at skrive om, i så fald ville man stå langt bedre med et 2% 30-årigt lån, som hurtigt kan falde 7 kurspoint i kurs, mere end den merrente man betaler for 5 år!
Herudover er en evt. kursgevinst ved omlæggelse af flexlån skattepligtigt medmindre det sker i forbindelse med ejerskifte.