#223360
morsdreng

At en udlejningsejendom er udlejet ligger i forholdets natur. Ender udlejningsejendommen på tvangsauktion, må auktionskøber naturligvis respektere lejeaftalerne, hvilket ikke bør give anledning til problemer, da køberen næppe har til hensigt selv at indflytte i en lejlighed, men enten vil bruge ejendommen som udlejningsejendom eller videresælge den med fortjeneste. Det forhold, at en udlejningsejendom er udlejet har ingen betydning for fastsættesen af ejendommens værdi – tværtimod.

Er der derimod tale om en fast ejendom eller en ejerlejlighed, er situationen meget anderledes, Hvis huset eller ejerlejligheden er beboet af ejeren kan auktionskøber få denne udsat at huset/lejligheden med fogedrettens hjælp på ganske få dage. Er huset eller ejerlejligheden udlejet, er situationen helt anderledes, fordi auktionskøberen som udgangspunkt skal respektere lejeaftalen. Det er derfor meget, meget sværere af slippe af med en lejer end med en ejer og det har naturligvis også betydning for långivernes vurdering af værdien af deres sikkerhed.

Er der tale om en udlejet ejerlejlighed bliver det meget meget svært at slippe af med en lejer. Er lejeaftalen indgået efter 1.7.1986 kan opsigelse kun ske med den begrundelse, at udlejer selv vil benytte lejligheden, hvis lejeaftalen er indgået efter ejendommens opdeling i ejerlejligheder, hvis lejeren var bekendt med at det lejede var en ejerlejlighed og hvis udlejer tidligere har beboet lejligheden = meget svært i praksis. Skal panthaver overtage ejerlejligheden på auktion, vil en mulig køber med sikkerhed IKKE opfylde betingelsen for at kunne opsige lejer og må vente på, at denne selv flytter eller dør af alder.

En tidsbegrænset lejeaftalen er heller ikke nogen god løsning, for den kan tilsidesættes af Boligretten, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. At indgå flere tidsbegrænsede aftaler med den samme lejer holder ikke.

Problemet tager derfor sit udgangspunkt i lejelovens regler.