Forside Fora Privatøkonomi Selvforvaltning af pension – honorar Selvforvaltning af pension – honorar

#223298
Michael (221)

Men I henviser jo ikke til nogen konkret bestemmelse. Hvilken lov eller afgørelse er det, der siger, at der er tale om “udbetaling af pensionsmidler”, når der blot er tale om at flytte et honorar fra en ekstern aktør over til en selv for at udføre et reelt stykke arbejde med formueforvaltning?

Umiddelbart kan jeg overhovedet ikke se logikken i, at det skulle være “udbetaling af pension”. Beløbet bliver jo udbetalt i forvejen til de fonde, som mit nuværende pensionsselskab giver mulighed for at investere i. Selve den tilbageværende pensionsformue er jo uændret netto efter betaling af honorar.

Rengøringsproblematikken kan jeg ikke se forbindelsen til. Det er af flere årsager en helt anden type problemstilling og giver slet ikke mening, da man så skulle betale ekstra skat af at udføre arbejde for sig selv. Hvis det skal være en god ide, så skal man nok over i noget mere kreativt, som måske kan lade sig gøre, men som jeg ikke har hverken erfaring eller fantasi til at finde på.

Jeg vil bare gerne betale mig selv for et reelt stykke arbejde, som jeg pt. betaler andre for og svare skat af indtægten. Da mange af de fonde jeg har investeret i forvaltes af udenlandske forvaltere, så vil det fra SKATs synspunkt være en vanvittig god ide, da der så betales skat i Danmark fremfor til folk med store huse, dyre biler og hurtige damer i Luxembourg, Lichtenstein, USA, Bermuda, osv., hvor de nu end er hjemhørende. For mig at se er det en win-win for pensionsopspareren og Staten Danmark.