#223274
Michael (221)

Der er ikke tale om at “trække penge ud”. Udelukkende om at overtage det honorar, som en formueforvalter ellers ville have fået, fordi det kræver tid, engagement, uddannelse, viden i det hele taget, osv. at forvalte sine egne penge. Selve opsparingen er jo den samme efter betaling af honorar, hvadenten det er den ene eller den anden, der modtager pengene.