#223262
morsdreng

Ud fra de givne oplysninger, kan man ikke vurdere om der er nogen fejl.

Hovedstolen er 300.000 kr.
Årlig ydelse er 12,61%
Svarende til en årlig ydelse på 37.830 kr, eller 18.915 kr. pr. ½-år, 9.457,50 kr. i kvartalet og 3.152,50 kr. pr. måned
Renten 10 %
Det er tydeligvis tale om et annuitetslån, hvor der betales en fast ydelse der dækker BÅDE rente OG afdrag og IKKE et serielån, hvor afdraget ligger fast, men hvor renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld og derfor er faldende over tiden.
Sidste YDELSE skal betales pr. 1.3.2026
Sædvanligvis tilskrives renten med samme interval som ydelsen skal betales.
Betales ydelsen med 3.152,50 kr. pr. måned, bliver løbetiden 190 måneder, eller 15 år og 10 måneder, hvoraf sidste ydelsen kan være lavere end de øvrige
Det kan derfor være en skrivefejl når spørgeren oplyser at 1ste betaling er pr. 1.5.2016, der passer bedre med den 1.5.2010.

Der er underskrevet et gældsbrev/pantebrev og hvis der er fejl i dette – hvilket er tvivlsomt – må udgangspunktet være, at dette skal opfyldes efter sin ordlyd. Det samme ville spørger også forlange, hvis långiver ved en fejl har skreven at renten var 10%, selv om den burde have været på f.eks. 12%

Om spørgsmålet siger aftalelovens § 32. ”Den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, er ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse”

Nærmere kan man ikke komme det på de sparsomme oplysninger der er fremlagt. Tag en kopi af pantebrevet med til den lokale advokatvagt eller gå til en lokal advokat og få hans vurdering af om du i det hele taget har en sag – det er jeg ikke overbevist om at du har.