#223242
morsdreng

Som det ganske rigtig bliver oplyst, giver en vurdering af ejendommen på 1,5 million IKKE plads til et nyt eller yderligere realkreditlån som vil gøre det muligt at indfri pantebrevet.

Om pantebrevet kan indfries før udløb og til hvilken kurs det eventuelt kan ske fremgår af betingelserne i pantebrevet, som under alle omstændigheder også skal respektere ændringer i vilkårene for og eventuel forhøjelse af realkreditlånet, medmindre betingelserne herfor allerede er aftalt i pantebrevet..

Når pantebrevet ikke kan indfries ved optagelse af nyt eller yderligere realkreditlån, er det næppe særligt sandsynligt, at det vil kunne betale sig at optage et nyt pantebrevslån et andet sted, og bruge provenuet herfra til indfrielse af det eksisterende pantebrev. Ligesom pantebrevet skal indfries til r kurs 102 kan du også risikere, at det nyt pantebrev afregnes til en kurs under 100, hvilket naturligvis får betydning for den effektive rente eller ÅOP.