#223188
morsdreng

Sådan er det bare. Hvordan skulle banken kunne styre dine begrænsninger? Skal din fuldmægtig kun kunne hæve 500 kr. om ugen eller 100 kr. pr dag? Kun kunne hæve på kontoen med ikke tilmelde PBS til kontoen? Det er bankerne slet ikke s gearet til at styre.

Sæt dig ind i hvad en fuldmagt er:.”Fuldmagt er en tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren) om at lade en anden (fuldmægtigen) handle på sine vegne overfor andre (tredjepart). De danske regler for anvendelse af fuldmagt findes i aftalelovens kapitel II. “