#223068
morsdreng

Iflg. vejledningen til blanket 12.020 DK, er det kun LIKVIDE MIDLER som skal oplyses, jfr. følgende:

De skal angive disse likvide betalingsmidler
a) kontanter (pengesedler og mønter, der er i cirkulation som betalingsmidler).
b) ihændehaverpapirer, herunder betalingsmidler i ihændehaverform som fx rejsechecks, omsætningspapirer (herunder checks, gældsbreve og pengeanvisninger), der enten er i ihændehaverform, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller på anden måde i en sådan form, at retten til at gøre fordringen gældende overgår ved overdragelse, og ufuldstændige betalingsmidler (herunder checks, gældsbreve og pengeanvisninger), der er underskrevet, men med modtagers navn udeladt.

Men tag og spørg banken, for problemet må opstå hver gang der overføres større beløb til udlandet.