#223064
morsdreng

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=53010 I denne vejledning fra SKAT angives, at den der skal anmelde en betaling til udlandet er det Pengeinstitutter/den professionelle som foretager overførslen – og ikke dig – og at anmeldelse kun skal ske, hvis pengene overføres til en person som er skattepligtig i Danmark. Tag og talt med din bank om spørgsmålet.

Selv om du har kendt låntager hele dit liv, vil det stadig være en god ide at få lavet et gældsbrev på et sprog som også låntager kan forstå.

Men det er en god ide også at få undersøgt de serbiske regler, herunder om låntager kan risikere at dit udlån vil blive anset som en indkomst eller en gave som skal beskattes i Serbien. Et gældsbrev vil kunne være med til at bevise, at der er tale om et lån, og ikke en skattepligtig indkomst eller gave.