#223026
peter holm larsen

Bemærk at boligforeningen muligvis har kautioneret / hæfter for lånet – i såfald er bankens holdning muligvis ikke helt som beskrevet – da reglerne ofte er at banken skal meddele boligforeningen den manglende betaling – og så skal bank og boligforening være enige om konsekvensen – da lånet ellers vil sku indfries.