#223022
morsdreng

Ud over gælden til Nordea må du også betale en mdl. boligafgift til andelsboligforeningen til dækning af foreningens gæld og fællesudgifter.

Stopper du med at betale til andelsboligforeningen, vil du blive ekskluderet af denne og lejligheden solgt i fri handel, hvis muligt. Da din lejlighed er overbelånt, vil salget for dit vedkommende ske ved tvangsauktion. Du kan læse mere om emnet her: http://deas.dk/da/Andelsbolig/Andelshaver/Inkassoogeksklusion/Sider/default.aspx

Betaler du ikke banken, vil resultatet blive det samme. Fra du stopper med at betale og indtil tvangsauktionen afholdes kan der gå 6-9 måneder. Du kan læse mere om tvangsauktion over andelsboliger: http://www.tax.dk/jv/ga/G_A_3_2_2_2_4.htm

Oplyst Nordea at du ikke længere kan betale ydelsen på gælden til dem, men fortsæt med at betale alle de andre udgifter hvis det er muligt. Betaler du ikke lys, vand og varme risikerer du at der bliver lukket, så betalingen af disse udgifter bør prioriteres højere end boligafgiften til foreningen. Oplys samtidig banken, at du vil blive boende indtil du finder et passende lejemål og at du i den periode holde lejligheden opvarmet, hvilket også er i bankens interesse.

Du kan blive nød til at flytte din Nem-konto for at undgå at banken foretager modregning/hæver på din konto til dækning af restancer eller overtræk. Det må man næppe gøre, da reglerne om trangsbeneficiet sige, at du skal have tilstrækkelige midler til at dække dine leveomkostninger indtil din næste pension kommer. Men hvorfor løbe risikoen?

Når lejligheden er solgt, kan du søge offentlig gældssanering. For pensionister skal gælden være på mindst ca. 100.000 kr.